Is er een overzicht van opleidingen tot ervaringsdeskundige?

Hieronder volgt een lijst van opleidingen.Het opleidingsveld is in ontwikkeling en daarom is deze lijst mogelijk niet volledig.

Hieronder volgt een lijst van opleidingen.Het opleidingsveld is in ontwikkeling en daarom is deze lijst mogelijkniet volledig.

Niveau 6 (HBO/Bachelor)

 • Windesheim: SPH met specialisatie Ervaringsdeskundigheid, (uitstroomprofiel).

Niveau 5 (Associate degree (Ad))

 • Hanzehogeschool: Associate Degree ‘Ervaringsdeskundige in de zorg’.
 • Fontys Hogeschool: Associate Degree ‘Ervaringsdeskundige in de zorg’.
 • Tweejarige categorale opleiding die aan kan sluiten op laatste twee jaar SPH.
 • Opleiding tot ervaringsdeskundige in combinatie met verpleegkundige niveau 4 of SPH.
 • ROC De Leijgraaf in samenwerking met GGZ Oost Brabant en de Reinier van Arkelgroep.

Niveau 4 (het hoogste niveau binnen het mbo)

 • Zadkine Rotterdam, i.s.m. instellingen in het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg Welzijn regio Utrecht:BGE/MZ (Begeleiders GGZ met Ervaringsdeskundigheid in Maatschappelijke Zorg).
 • De opleiding Edasu in samenwerking met Zadkine: gericht op specifieke doelgroepen zoals ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting.
 • Summa college Eindhoven/ i.s.m. Markieza; persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen/ervaringswerker.

Niveau 3 (MBO niveau 3 is de vakopleiding. De mbo-opleidingen niveau 3 leiden je op tot een baan waarbij je werkzaamheden zelfstandig gaat uitvoeren).

 • ROC Noorderpoort Maatschappelijke Zorg, ervaringsdeskundigheid generatiearmoede en sociale uitsluiting (nog geen formele erkenning van het opleidingsniveau).

Niet reguliere opleidingen:

 • Howie the Harp: studenten worden opgeleid om hun eigen kwetsbaarheid en kracht professioneel in te zetten als ervaringsdeskundige.
 • Markieza, expertise- en opleidingscentrum voor ervaringsdeskundigheid in het brede sociaal domein.
 • Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB) i.s.m. Hogeschool van Amsterdam en Anoiksis: GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO).
 • Saxion Hogeschool, Leerroute Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland (LEON).
 • Post Academisch Onderwijs Psychologie, Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht (LEV).
 • Windesheim, Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners.
 • Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB), TOED (Traject ontwikkeling ervaringsdeskundigheid).
 • Hanzehogeschool,GOED (Groninger traject ervaringsdeskundigheid)
 • Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW)