Is er een handboek met een overzicht van competenties waarover je als ervaringsdeskundige moet beschikken voor de rol van onderzoekspartner?

In het Handboek patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek van ZonMw staat een checklist met daarin de belangrijkste competenties waarover je als ervaringsdeskundige moet beschikken om de rol van onderzoekspartner te kunnen vervullen. Deze hebben betrekking op de thema’s impact van de ziekte, ervaringsdeskundigheid, ervaring met het onderzoeksthema, specifieke ervaring en kennis, opleidingsniveau, betrokkenheid, attitude, communicatieve vaardigheden en mobiliteit.

Zie de website van ZonMw voor informatie over het Handboek.