Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Je kunt een ervaringsdeskundige inzetten in de volgende domeinen:

  • Zorgdomein (alles op het gebied van zorg en ondersteuning van mensen met een ziekte of beperking).
  • Sociaal domein (op het gebied van werk,inkomen en armoede).
  • Maatschappelijk domein (op het gebied van welzijn, wijkgericht werken en alles wat lokale overheden doen op het gebied van werk, zorg en jeugd).