Ik heb een uitkering. Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik een beloning vraag voor het inzetten van mijn ervaringsdeskundigheid?

Ook wanneer je een uitkering hebt, kun je een financiële beloning vragen. Je mag echter niet te veel bijverdienen, omdat dit anders gevolgen voor je uitkering kan hebben.

Wanneer je een WW uitkering hebt, mag je ongeveer 30 procent van de verdiensten houden als extra inkomen. Geef wel alle gewerkte uren door bij het UWV, ook als het niet betaalde uren zijn.

Als je een Wajong-uitkering hebt, verschilt het om welke Wajong het gaat. Val je onder de Oude Wajong? Dan worden kleine bijverdiensten gekort. Naarmate je meer verdient, houd je meer over. Als je wil weten hoeveel ongeveer je totale inkomsten zijn als je werkt, dan kun je dit via de rekentool op www.uwv.nl berekenen.

Heb je Wajong 2010? Dan mag je ook deel van je inkomsten uit werk behouden. Op de website www.uwv.nl staat ook een rekentool Wajong 2010 om te berekenen hoeveel je totale  inkomsten ongeveer zijn.

Bij een Bijstandsuitkering mag je de eerste zes maanden 25 procent van de bijverdiensten houden. Dit bedrag is vrijgelaten en wordt niet gekort op je uitkering. Wanneer je in die zes maanden even niet bijverdient, worden de zes maanden niet verlengd. Kun je door een handicap of ziekte geen volle werkweek werken? Dan mag je 15 procent houden, met een maximum van € 128,81 per maand. Hiervoor geldt geen maximale termijn. 

Wanneer je een andere uitkering hebt, neem dan contact op met je uitkeringsinstantie.  

Een bijverdienste moet je altijd opgeven bij de belastingdienst, behalve een vrijwilligersvergoeding.