Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Als opdrachtgever moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • zorgdragen voor draagvlak en visie voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de organisatie;
  • duidelijkheid scheppen over de rollen, taken en verwachtingen van de ervaringsdeskundige;
  • het bieden goede randvoorwaarden binnen de organisatie zoals voldoende budget,het aanbieden van scholing en ondersteuning.