Hoeveel betaal ik een ervaringsdeskundige?

Door iemand te vragen als ervaringsdeskundige mee te denken, kom je in een werkgeversrol. Optreden als ervaringsdeskundige is niet per definitie vrijwilligerswerk. Dat kan, maar hoeft niet zo te zijn. Er moet dus altijd een passende beloning tegenover staan. Minimaal moet er een onkostenvergoeding (reis- en verblijfskosten) worden gegeven. Dit staat los van een eventuele verdere beloning.

Welke afspraken over beloning je verder samen maakt, hangt af van welke inzet je vraagt.

Gaat het om een éénmalige inzet van een ervaringsdeskundige? Dan maak je samen afspraken over in ieder geval onkostenvergoeding.

Zoek je iemand op uurtarief, of een ZZP’er? Dan bepaalt de markt de hoogte van de beloning voor de inzet.

Zoek je iemand op professionele basis? Dan is er vaak sprake van een dienstverband en wordt de beloning bepaald op basis van de functieomschrijving en bijbehorende loonwaardering.

Zoek je iemand als vrijwilliger? Dan bied je een vrijwilligersvergoeding aan. Hier zijn de reis- en onkostenvergoeding bij inbegrepen.

Check altijd wat een beloning in de situatie van de ervaringsdeskundige betekent. Een beloning kan financiële gevolgen  hebben voor personen met een uitkering.