Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Voor een vrager van ervaringsdeskundigheid is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat het doel is van de inzet van een ervaringsdeskundige. Op basis hiervan kun je dan bepalen welke competenties of vaardigheden van een ervaringsdeskundige nodig zijn.Voor elke vraag is een ander type ervaringsdeskundigheid nodig.De keuze wordt dan ingegeven door de inhoudelijke bijdrage die een ervaringsdeskundige kan leveren.