Hoe verhouden ervaringsdeskundigen zich met een koepelorganisatie?

De drie grote koepelorganisaties zijn Ieder(in), Patientenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Deze organisaties zijn zowel vrager als aanbieder van ervaringsdeskundigheid. Er zijn verschillende verhoudingen tussen een ervaringsdeskundigen en een koepelorganisatie.Een ervaringsdeskundige kan in dienst zijn van een koepelorganisatie. De koepelorganisaties kunnen opkomen voor het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen. En ervaringsdeskundigen kunnen deelnemen aan een patientenpanel en zo ervaringskennis inbrengen Ook kunnen ervaringsdeskundigen helpen bij het opstellen van richtlijnen of het vaststellen van een onderzoeksprogramma waar een koepelorganisatie bij betrokken is

Vragers van ervaringsdeskundigheid kunnen ervaringsdeskundigen benaderen zowel via een koepelorganisatie als rechtstreeks. Dit kans soms tot een spanningsveld leiden, als onduidelijk is namens wie of voor wie een ervaringsdeskundige spreekt.