Hoe kunnen de verschillende aanbieders van ervaringsdeskundigheid met elkaar samenwerken?

Er zijn op dit moment verschillende netwerken en matchingsorganisaties waarbinnen ervaringsdeskundigen met elkaar samenwerken. Via bestaande netwerken en bijeenkomsten kunnen ervaringsdeskundigen elkaar opzoeken. Mogelijk dat in de toekomst ook een makelaarspunt beschikbaar komt waar ervaringsdeskundigen elkaar kunnen opzoeken. Ervaringsdeskundigen werken ook samen met of voor een koepelorganisatie (MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland) of een (andere) patiënten- of belangenorganisatie. Een aandachtspunt is de samenwerking tussen deze organisaties en de zelfstandige ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen worden ook rechtstreeks benaderd en het is soms niet duidelijk namens wie of voor wie een ervaringsdeskundige spreekt. Het is belangrijk dat alle partijen in gesprek blijven met elkaar.