Hoe kun je de verwachtingen tussen ervaringsdeskundigen en ervaringsvragers op elkaar afstemmen?

Het is van belang dat aan het begin van de samenwerking de ervaringsdeskundige en de vrager van ervaringsdeskundigheid de verwachtingen naar elkaar uit spreken.

Ook is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de rollen en de taken. Een gedeelde visie en duidelijke doelstelling dragen bij aan de gedeelde verwachtingen tussen de ervaringsdeskundige en de ervaringsvrager.