Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Je kunt als organisatie ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid gebruiken in de verschillende fases van beleidscyclus. Deze cyclus bestaat uit planvorming, besluitvorming, uitvoering en monitoring.

Ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn via formele organen zoals cliëntenraden en adviesraden door gevraagd en ongevraagd advies uit brengen. Ook de inbreng van cliëntenpanels kan een vast onderdeel bij de ontwikkeling van beleid zijn.

En als ervaringsdeskundige kun je bijvoorbeeld samen met een gemeenteambtenaar ervaringen verzamelen en deze bespreken met managers en wethouders binnen de gemeente.