Hoe kun je als ervaringsdeskundige worden ondersteund?

Ondersteuning kan via uitwisseling met andere ervaringsdeskundigen en/of collega’s, door middel van intervisie of coaching. De inhoud van de ondersteuning kan zich bijvoorbeeld richten op het delen van ervaringen (wat gaat goed en wat gaat niet goed), of op specifieke competenties van de ervaringsdeskundige (bijvoorbeeld ondersteuning bij de werkplanning of het krijgen van zelfvertrouwen).

Een andere mogelijkheid is een samenwerking tussen een ervaringsdeskundige als co-werker met een (andere) professional.

Tot slot zijn er diverse opleidingsmogelijkheden voor ervaringsdeskundigen of er kan ook een externe coach ingezet worden.