Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Als ervaringsdeskundige kun je zes rollen innemen in het hele proces van onderzoek doen, namelijk die van:

  • proefpersoon,
  • informatieverstrekker
  • adviseur;
  • beoordelaar of referent;
  • mede-onderzoeker;
  • mede-opdrachtgever.

Concreet betekent dit dat je als ervaringsdeskundige bevraagd kunt worden over je ervaringen als deelnemer aan eenonderzoek, lid kunt zijn van een begeleidingscommissie, lid kunt zijn van een panel om onderzoeksvoorstellen te beoordelen of je kunt mede-onderzoeker zijn.