Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de mogelijke stigma’s die er zijn van en over ervaringsdeskundigen. Stigmatisering kan optreden op het moment dat iemand binnen een organisatie komt werken als ervarinsgdeskundige of op het moment dat iemand zich als ervaringsdeskundige presenteert. Het blijven peilen van het draagvlak draagt eraan bij om knelpunten snel te signaleren en op te pakken. Professionals die zelf ervaringsdeskundig zijn kunnen helpen om stigma’s te doorbreken.