Heeft het nut om discriminatie te melden?

Nou en of. Zelfs als je alleen maar meldt wat je is overkomen, zonder dat je verdere stappen wilt zetten, dan nog is het verstandig om je klacht te melden bij Discriminatie.nl. Daarmee kunnen de gezamenlijke antidiscriminatiebureaus bij de overheid aandringen op veranderingen.