Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Op vrijdag 26 april vond in Revalidatiecentrum De Hoogstraat een workshop plaats over het thema ‘seksuele ondersteuning aan mensen met een fysieke handicap’. Tijdens de workshop, georganiseerd door Jacqueline Kool (ambassadeur & mede initiatiefnemer van Disability Studies), Egbert Kruiver (seksuoloog) en Julia Bahner (onderzoeker), gingen experts, ervaringsdeskundigen en organisaties met elkaar in gesprek over het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking.

De bijeenkomst is een direct gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Uitgangspunt van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is dat mensen met een beperking gelijke rechten hebben. Een van deze rechten is het recht op seksualiteit en de beleving hiervan. Maar ondanks de motie Bergkamp in 2016 om te komen tot een plan van aanpak dat erop gericht is om de terughoudendheid weg te nemen en het taboe te doorbreken is er nauwelijks vooruitgang geboekt op dit terrein.

Uitgangspunt van de workshop waren de bevindingen van dr. Julia Bahner, research fellow in het Centre for Disability Studies van de Universiteit van Leeds. Zij doet momenteel onderzoek hoe verschillende landen en belangenorganisaties omgaan met het beleid rondom van seksuele ondersteuning aan mensen met een fysieke handicap. Wat hierbij opvalt is dat zowel in Nederland als Engeland vooral wordt uitgegaan van het medisch model. Waarbij in New South Wales (Australië) uitgegaan wordt van het sociaal model. In het sociaal model ervaart iemand zijn beperking pas als een handicap wanneer de samenleving drempels opwerpt, ontoegankelijk maakt of geen gelijke kansen biedt. Daarnaast waren er ook op het vlak van samenwerking tussen belangenorganisaties duidelijke verschillen met andere landen. Zeker wanneer het gaat om het bespreekbaar maken en het opstaan voor het recht op seksualiteit en de beleving hiervan.

Wat volgde was een levendige discussie over onder meer educatie, de terughoudendheid bij de omgeving, waaronder ouders en verzorgenden en de behoefte aan rolmodellen. Duidelijk is dat het onderwerp meer aandacht verdient en nodig heeft op onder andere de politieke agenda. De aanwezige experts, ervaringsdeskundigen en organisaties hebben elkaar toegezegd om een netwerk te vormen om het onderwerp bespreekbaar te maken en te houden.

Meer weten over dit onderwerp of wil je je aansluiten bij het netwerk? Neem dan contact op met Jacqueline Kool (jkool@x4all.nl)