Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Toolkit voor ambtenaren: voldoen aan de VN-verdrag verplichting ervaringsdeskundigen te betrekken

Hoe kunnen ambtenaren ervaringsdeskundigen betrekken bij het ontwikkelen van beleid en wetgeving? Het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde twee toolkits; een voor ambtenaren van de Rijksoverheid en een voor ambtenaren van provincies, gemeenten en waterschappen.

Ervaringsdeskundigen betrekken is niet vrijblijvend

Het actief en tijdig betrekken van mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties bij het maken van beleid en wetgeving is niet vrijblijvend. Het is een algemene verplichting van het VN-verdrag Handicap. Hoe geef je als ambtenaar daar de juiste draai aan? Met de toolkits wil het College voor de Rechten van de Mens ambtenaren op weg helpen deze verplichting goed na te komen.

Tips en tools voor ambtenaren Rijksoverheid

De toolkit voor ambtenaren van de Rijksoverheid en landelijke uitvoeringsorganisaties bevat acht aandachtspunten:

1. Gebruik Handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’
2. Participatie bij beleid: vanaf het begin
3. Mix van ervaringsdeskundigen en organisaties
4. Toegankelijkheid
5. Overleg op locatie
6. Focal Point (vast aanspreekpunt)
7. Vaste checks in formats
8. Passende vergoeding

Lees hier meer over de tips en tools voor ambtenaren van het Rijk en landelijke uitvoeringsinstanties

Tips en tools voor ambtenaren provincies, gemeenten en waterschappen

De toolkit voor ambtenaren van lokale overheidsorganisaties bevat 5 aandachtspunten.

1. Duurzame verwevenheid in beleidscycli
2. Begin tijdig met het betrekken van mensen met een beperking en hun organisaties
3. Denk aan toegankelijkheid, terugkoppeling en diversiteit als je jouw overheidsonderdeel wilt laten voldoen aan het VN-verdrag
4. Structurele adviespositie voor representatieve organisaties
5. Passende vergoeding
Deze toolkit wordt nog uitgebreid.

Lees hier meer over de tips en tools voor ambtenaren van provincies, gemeenten en waterschappen