Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Alle overheidssites zijn vanaf vandaag verplicht een toegankelijkheidsverklaring te hebben. In deze verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de overheidsinstantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Dit betekent dat ook openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, publiekrechtelijke instellingen). Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Inzetten van ervaringsdeskundigen

Het toepassen van de toegankelijkheidsnorm betekent nog niet dat vandaag alle overheidswebsites meteen volledig moeten voldoen aan alle eisen uit die norm. Overheidsinstanties zullen komende tijd nog actief moeten blijven werken aan verbetering van digitale toegankelijkheid. Dat hoeft uiteraard niet alleen. Een grote meerwaarde maar ook een noodzaak is het inzetten van kennis en ervaring van mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundigen weten zij immers waar ze dagelijks tegenaan lopen in de digitale wereld en kunnen inzicht geven in wat ze nodig hebben. Ook kunnen zij het beste beoordelen in hoeverre een website of applicatie toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Door hun kennis en ervaring in te zetten, kan worden voorkomen dat er onbedoeld groepen worden buitengesloten. Samen werken aan digitale toegankelijkheid.

Ondersteuning en advies

Wil jij graag ervaringsdeskundigen inzetten bij het toegankelijk maken van jouw website(s)? Niets Over Ons Zonder Ons kan hierbij informatie en advies geven.

Heb jij een visuele- of auditieve beperking, dyslexie, autisme en/of andere beperking? Dan is jouw kennis en ervaring heel waardevol. Hoe word je een goede ervaringsdeskundige? Niets Over Ons Zonder Ons organiseert regelmatig (online) trainingen en bijeenkomsten.

Voor vragen kun je ook contact opnemen met ons Adviespunt Ervaringsdeskundigheid via 085 400 04 60 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 13.00 uur) of advies@iederin.nl