Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Op 13 december organiseren we een webinar met Jacqueline Kool (schrijver, adviseur en onderzoeker op gebied van Disability Studies en leven met handicap) en Andries Hiskes (, Docent en onderzoeker – Haagse Hogeschool) over het sociaal model.

Tijdens het webinar zullen zij ingaan op de achtergrond van het sociaal model en hoe een andere manier van denken helpt bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Wat blijkt? Op veel gebieden is de positie van mensen met een beperking verslechterd sinds de invoering in 2016. De werkloosheid stijgt, armoede neemt toe, wachtlijsten in het speciaal onderwijs groeien en er zijn meer gedwongen behandelingen en opnames. Ook is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen. De schaduwrapportage wordt in 2020 aangeboden aan het VN-comité in Genève.

De Alliantie VN-verdrag Handicap maakt dit jaar op verzoek van de VN een rapportage over de implementatie van het VN-verdrag in de praktijk. Deze rapportage, vanuit het perspectief van organisaties van mensen met een beperking of aandoening, volgt op de rapportage van de Nederlandse overheid van afgelopen jaar.

Concept rapport
De concept rapportage is net gereed en deze leggen we graag voor aan onze lidorganisaties en de achterban van onze Alliantiepartners. Een belangrijke moment, want het is nu nog mogelijk om te toetsen of de belangrijkste punten er in staan. Omdat vanuit het VN comité strikte richtlijnen gelden over de lengte en inhoud van de schaduw-rapportage, moesten we keuzes maken wat opgenomen kan worden in de rapportage.

Wilt u de conceptrapportage ontvangen? Stuur dan een mail aan vnproject@iederin.nl en wij sturen u de rapportage zo snel mogelijk toe