Het VN-verdrag handicap is nu 5 jaar geleden, in de zomer van 2016 door Nederland aangenomen. Maar wat houdt het verdrag precies in? Check deze…

Lees meer

Inclusieve en multiculturele samenleving- Alleen samen zijn we een samenleving
Op 14 juli 2021 is het VN-verdrag Handicap precies vijf jaar van kracht. Veel mensen hebben er lang voor geknokt dat ook Nederland het VN-verdrag…

Lees meer

Het bijna vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland in werking trad. In vijftig artikelen bevestigt…

Lees meer

Foto op torso niveau van drie zwarte en gehandicapte personen (een non-binaire persoon met een stok, een vrouw in een elektrische rolstoel en een vrouw op een klapstoel) die hun vuisten opheffen op het trottoir voor een witte muur.
Op 14 juni is het precies 5 jaar geleden dat het VN verdrag Handicap in werking is getreden in Nederland. In de themabijeenkomst op 14…

Lees meer