Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken…

Lees meer