Inclusieve en multiculturele samenleving- Alleen samen zijn we een samenleving
Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, wil onderzoeken op welke wijze de inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitrol van het…

Lees meer