Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Gemeenten zijn, om te komen tot een goede implementatie van het VN-verdrag Handicap, verplicht om een Lokale Inclusie Agenda te maken. Hierin geven zij aan hoe lokaal invulling wordt gegeven aan het VN-verdrag Handicap. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgelopen jaar samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen de Handreiking Lokale Inclusie Agenda opgesteld. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk?

Om dit in kaart te brengen werden in samenwerking met het VNG-project Iedereen doet mee! bij een vijftal gemeenten pilots opgestart. In deze pilots werkten gemeenten en inwoners samen aan het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. De pilots waren er op gericht om antwoord te krijgen op verschillende vragen. Wat komen gemeenten en ervaringsdeskundigen tegen? Wat is nodig? En niet onbelangrijk wat levert het op?