Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen?  De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in Nederland. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen? De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in Nederland. Deze schaduwrapportage volgt op het rapport van de Nederlandse overheid van afgelopen jaar. Om een eigen rapportage op te stellen hebben we wel jouw hulp nodig!

Een schaduwrapportage?
Omdat de rapportage niet vanuit de overheid kijkt maar expliciet vanuit belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen, wordt dit ook wel een schaduwrapportage genoemd. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

“Bij de tramaanslag in Utrecht was de persconferentie van de burgemeester en belangrijke informatie voor mij als dove persoon niet te volgen. Ik voelde me buitengesloten.”

Caroline Smits – ervaringsdeskundige

Geen wollig rapport, maar jouw verhaal
Om tot een gedegen rapportage te komen is een analyse gemaakt van de beschikbare informatiebronnen. Het gaat hierbij om onderzoeken, meldacties, artikelen en andere informatiebronnen die de afgelopen jaren verschenen zijn over de ervaringen van mensen met een beperking of aandoening.

Zonder echte ervaringsverhalen krijgt de Verenigde Naties nooit een goed beeld van de werkelijkheid. Juist daarom is het Vertelpunt VN-verdrag tijdelijk opengesteld. Het Vertelpunt is een website waar je gemakkelijk jouw positieve en negatieve ervaringsverhalen anoniem kunt delen. Zo krijgen we een duidelijk beeld te krijgen wat op dit moment de belangrijkste knelpunten zijn.

Deel hier jouw ervaring