Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Gemeenten zijn, om te komen tot een goede implementatie van het VN-verdrag Handicap, verplicht om een Lokale Inclusie Agenda te maken. Hierin geven zij aan hoe lokaal invulling wordt gegeven aan het VN-verdrag Handicap. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgelopen jaar samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen de Handreiking Lokale Inclusie Agenda opgesteld. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk?

Om dit in kaart te brengen werden in samenwerking met het VNG-project Iedereen doet mee! bij een vijftal gemeenten pilots opgestart. In deze pilots werkten gemeenten en inwoners samen aan het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. De pilots waren er op gericht om antwoord te krijgen op verschillende vragen. Wat komen gemeenten en ervaringsdeskundigen tegen? Wat is nodig? En niet onbelangrijk wat levert het op?

Magazine met verhalen uit de praktijk
De ervaringen uit deze pilots zijn nu door Niets Over Ons Zonder Ons en Iedereen doet mee! gebundeld in het magazine ‘Een Sterke Start’. En laten zien dat werken aan inclusie op verschillende manieren kan ontstaan en altijd moet aansluiten bij de lokale situatie en behoeften.

Van Leeuwarden …
Zo kwam het VN-verdrag bij de gemeente Leeuwarden op de agenda naar aanleiding van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Het thema ‘Mienskip’, gemeenschap, sloot naadloos aan bij inclusie. ‘Overal zag je leuzen als ‘iedereen doet mee’. Dus daar moest ik bij zijn als ik meer aandacht wilde voor de toegankelijkheid van evenementen’, dacht Hilda Snippe destijds, zelf visueel beperkt. Een eerste stap die uiteindelijk zorgde voor de aanpak van een lokale inclusie agenda.

… tot Breda
De gemeente Breda pakte het heel anders aan. Katalysator daar is het toerisme. ‘Iemand met een beperking komt nooit alleen naar een hotel. Inclusiviteit levert handel op, heel wat ondernemers hier hebben dat door’, aldus Karel Dollekens, adviseur bij de gemeente. In het magazine staan verhalen van deze en andere gemeenten (Leiden, Sittard-Geleen, Zwolle, Kampen en Hardenberg) die aan de hand van de handreiking aan een Lokale Inclusie Agenda werken. Haal inspiratie uit deze ervaringen om zelf lokaal met elkaar aan de slag te gaan.

Meer informatie
Hieronder de link naar het magazine:
Een sterke start: handreiking Lokale Inclusie Agenda in de praktijk (pdf)