Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Rapport SCP, met veel inbreng van ervaringsdeskundigen, bevestigd dat van een toegankelijke samenleving nog geen sprake is.

Het bijna vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland in werking trad. In vijftig artikelen bevestigt dit Verdrag het recht van Nederlanders met een beperking om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving, net als ieder ander dus. Dat ook mensen met een beperking recht hebben op een toegankelijke samenleving, zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat kan alleen als de samenleving dit ook mogelijk maakt.

SCP rapport bevestigd belang toegankelijke samenleving
Uit het vandaag verschenen SCP-rapport ‘Lang niet toegankelijk, Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving’ blijkt dat mensen met een beperking minder mogelijkheden ervaren om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Van een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen, is dan ook nog geen sprake, terwijl Nederland zich hier met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 wel aan committeerde.

Nog veel werk te verzetten
De oorzaken liggen niet alleen in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook in vooroordelen en de manier waarop mensen behandeld worden. Hier speelt weinig bewustzijn van het recht op gelijkwaardige deelname een rol. Daarnaast speelt mee dat het beleid vrijblijvend is en dat goed zicht op concrete aspecten van toegankelijkheid ontbreekt. Het op tijd inzetten van ervaringsdeskundigheid kan daarbij helpen.

“Ontzettend pijnlijk”
Illya Soffer, directeur Ieder(in) en penvoerder Alliantie VN-Verdrag: “het SCP-rapport bevestigt het belang van een toegankelijke samenleving en maakt duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Dat zoveel mensen met een lichamelijke beperking zich onheus bejegend voelen door hun eigen gemeente, bijvoorbeeld bij het aanvragen van noodzakelijke voorzieningen en hulpmiddelen, dat vind ik echt ontzettend pijnlijk. Bijna 5 jaar na ratificatie van het VN-verdrag Handicap blijkt dat mensen met beperking nog altijd niet op voet van gelijkheid kunnen meedoen.”

Oproep Ieder(in): VN-verdrag opnemen in regeerakkoord
Ieder(in) doet een oproep aan het nieuwe kabinet om het VN-verdrag op te nemen in het regeerakkoord en de komende jaren, in samenspraak met de mensen om wie het gaat flinke stappen te zetten naar een toegankelijke samenleving voor iedereen.

Lees meer: