Vragen en antwoorden over inzetten van ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking

In opdracht van de Alliantie heeft het Verwey-Jonker Instituut antwoorden geformuleerd op veel gestelde vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Naar het Rapport

 

Voortgangsrapportage Onbeperkt meedoen!

Na de goedkeuring van VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft de Nederlandse regering plannen opgesteld voor de uitvoering hiervan. Deze plannen staan in het programma Onbeperkt meedoen!
Hieronder ziet u een samenvatting en het volledige rapport Onbeperkt meedoen! 2019.