Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de invoering van het VN-verdrag Handicap. Het beleid van gemeenten moet aansluiten bij het verdrag. Gemeenten moeten daarom samen met mensen met een beperking een Lokale Inclusie Agenda opstellen. De VNG en de Alliantie zijn in 2018 op zoek gegaan naar gemeenten die voorop lopen bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Zij hebben 25 gemeenten gevonden. Deze gemeenten zijn de Koplopergemeenten. Het Koploperprogramma is onderdeel van het project Iedereen doet mee!. Met dit project ondersteunt de VNG actief gemeenten die werken aan een inclusieve samenleving.