Het College voor de Rechten van de Mens is nauw betrokken bij de Nederlandse uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Toezichthouder

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van het verdrag en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht. Op 3 december 2018 heeft het college voor het eerst een rapportage uitgebracht over de uitvoering van het verdrag in Nederland. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar de aanpassingen gaan te langzaam.

Lees meer over het College voor de Rechten van de Mens en het VN-verdrag op de website van het college.

Oordelen

Mensen die vinden dat ze gediscrimineerd worden op grond van hun handicap of chronische ziekte, kunnen een discriminatieklacht voorleggen aan het college. Het college toetst de klacht aan de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Op de website van het college kunt u alle oordelen vinden: ga naar Oordelen, kies bij ‘Filter op grond’ voor: Handicap of chronische ziekte.