Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (kortweg het VN-verdrag Handicap) geldt sinds juli 2016 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. De overheid en maatschappelijke sectoren moeten het verdrag uitvoeren. Uitvoering van het verdrag gaat stapsgewijs en zal jaren duren.

Bij de uitvoering van het verdrag is de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar. Sterker nog, de overheid en organisaties zijn verplicht ervaringsdeskundigen te betrekken.

Meer weten over het VN-verdrag Handicap? Bekijk dit filmpje en lees verder op deze pagina.