Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Om gemeenten te helpen bij de uitvoering van het VN-verdrag, biedt de Alliantie samen met de VNG, werkbijeenkomsten aan over de lokale inclusie agenda (LIA).

Zo’n bijeenkomst vormt een sterke start om te gaan werken aan inclusie in de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst werken medewerkers van de gemeente samen met ervaringsdeskundigen. Zij starten samen met het schrijven van de LIA of ze pakken samen een inclusie-onderwerp aan. Een bijeenkomst wordt altijd afgerond met een intentieverklaring of manifest waarin de afspraken en acties staan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst komen we langs om samen met de gemeente en ervaringsdeskundige(n) het programma te bepalen.

Werk je voor een gemeente of ben je ervaringsdeskundige of belangenbehartiger van mensen met een beperking? En willen jullie samen in de gemeente een werkbijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met projectleider Xandra Koster