Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen?  De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in Nederland. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

Willen we dat mensen hun leven naar eigen inzicht kunnen leiden en volledig kunnen meedoen, dan moeten we ervoor zorgen dat er minder drempels zijn. Maar ook zorgen voor meer bewustwording, wederzijds begrip in dialoog.

Op 8 juli organiseert de Alliantie voor het VN verdrag handicap een groepsinterview met (mantelzorgers van) ouderen met een beperking. Wat zijn voor hen de grootste belemmeringen voor een goed leven? In hoeverre lukt het om mee te blijven doen in de samenleving? De uitkomsten worden gebruikt voor de rapportage aan het VN comité.

Iedereen moet mee kunnen doen in Breda. Ook inwoners met een beperking. Samen met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners heeft de gemeente Breda actiepunten voor de komende jaren opgesteld. De actiepunten zijn opgenomen in de Vervolgagenda toegankelijkheid ‘Breda, stad voor iedereen, met of zonder beperking’. Gisteravond werden de punten gepresenteerd tijdens de afsluitende bijeenkomst voor iedereen die gewerkt heeft aan het maken van deze agenda.