Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap door de Tweede Kamer is door de Alliantie VN-verdrag Handicap* de afgelopen jaren binnen het project Spoor 1 (nu “Niets Over Ons Zonder Ons”) gewerkt aan de uitvoering hiervan. Zo heeft de Alliantie bijeenkomsten en trainingen georganiseerd om aan de slag te gaan met de implementatie van het VN-verdrag Handicap. En is het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid opgezet. De invoering van het VN-verdrag kan niet zonder de inzet van ervaringsdeskundigen. Op dit moment denkt de Alliantie na over een vervolg van het project. We zijn bezig om hiervoor subsidie aan te vragen bij het ministerie van VWS. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden of we subsidie gaan krijgen.

Reizen en op vakantie gaan moet voor iedereen mogelijk zijn. Om jouw behoeften en wensen op het gebied van vakantie en reizen in kaart te brengen zijn brancheorganisaties ANVR en NBAV samen met onderzoekers van CELTH een onderzoek gestart. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt om producten en diensten beter af te stemmen en daarmee reizen toegankelijker te maken.

Op dinsdagavond 9 april vond in het Stadskantoor de 2e bijeenkomst plaats om de ‘Agenda Bredase Toegankelijkheid’ vorm te geven. De bijeenkomst is een direct gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Hierdoor is de gemeente verplicht om in plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer dat gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken.