Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Gemeenten hebben veel verantwoordelijkheden op het gebied van het VN-Verdrag Handicap. Een aspect daarvan is het goede voorbeeld geven door zelf een inclusieve organisatie te zijn. Op donderdag 17 oktober publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de inspiratiebundel ‘Inclusief werkgeverschap’, een bundel volop tips en ervaringen van gemeenten en werknemers.

Met deze inspiratiebundel willen VNG gemeenten stimuleren en motiveren om meer mensen met een beperking aan te nemen. Het is de tweede in de reeks ‘Het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente’ en bestaat uit verhalen, filmpjes, tips en tools. Alle inspiratie komt van gemeenten en ambtenaren die weten hoe dat is: werken in een inclusieve organisatie. In de reeks inspiratiebundels komen verschillende onderwerpen uit de handreiking Lokale Inclusie Agenda aan bod.

De tweede editie van de Nationale Netwerkdag Gelijk is Gelijk vindt plaats op 3 december 2019. Op deze netwerkdag kunnen de mensen die bezig zijn met de implementatie van het VN-verdrag Handicap elkaar op inspirerende wijze treffen.

Initiatiefnemer Jan Troost (eigenaar Inclusie Verenigt) heeft zich na het succes van de eerste editie in december 2017, samen met beursorganisator Alexander van de Kerkhof, Ieder(in), VNG en VWS hard gemaakt voor een sterke nieuwe editie.

Deze informatieve en interactieve netwerkmogelijkheid is bedoeld voor VN Ambassadeurs, lokale adviesraden, gehandicaptenplatforms, betrokken burgers en vrijwilligers, beroepskrachten van belangenorganisaties, alsook vertegenwoordigers van Gemeenten.

Vorige week (7-11 oktober) was het de Week van de Toegankelijkheid: door het hele land vonden er activiteiten plaats om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een beperking. Een van de hoogtepunten was de ondertekening door zeven gemeenten van het manifest Iedereen doet mee!

De gemeenten – Den Bosch, Ede, Noordenveld, Sint Anthonis, Vught, Waalre en Zoetermeer – sloten zich daarmee aan bij een netwerk van gemeenten die zich inzetten voor een inclusieve samenleving. Het VNG-project Iedereen doet mee! bevordert dat alle gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap.

De Alliantie VN-verdrag Handicap maakt dit jaar op verzoek van de VN een rapportage over de implementatie van het VN-verdrag in de praktijk. Deze rapportage, vanuit het perspectief van organisaties van mensen met een beperking of aandoening, volgt op de rapportage van de Nederlandse overheid van afgelopen jaar.

Concept rapport
De concept rapportage is net gereed en deze leggen we graag voor aan onze lidorganisaties en de achterban van onze Alliantiepartners. Een belangrijke moment, want het is nu nog mogelijk om te toetsen of de belangrijkste punten er in staan. Omdat vanuit het VN comité strikte richtlijnen gelden over de lengte en inhoud van de schaduw-rapportage, moesten we keuzes maken wat opgenomen kan worden in de rapportage.

Wilt u de conceptrapportage ontvangen? Stuur dan een mail aan vnproject@iederin.nl en wij sturen u de rapportage zo snel mogelijk toe