Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

De Europese Unie (EU) doet veel om mensen met een handicap te helpen en zo een Europa zonder drempels te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Europese strategie inzake handicaps 2010-2020’ die beschrijft wat de Europese Unie doet voor mensen met een handicap. Het is ook het document dat wordt gebruikt om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) op EU-niveau uit te voeren.

Omdat de gehandicaptenstrategie in 2020 wordt afgerond, evalueert de Europese Commissie de uitvoering ervan. En wil de EU weten hoe jouw rechten en jouw leven in de afgelopen tien jaar zijn veranderd.

Kom mee praten over hoe Amsterdam toegankelijk wordt voor iedereen!

Reizen met het openbaar vervoer, naar school gaan, iets leuks doen of solliciteren op een baan. Voor mensen met een beperking kunnen deze alledaagse dingen een hele opgave zijn. Volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet iedereen – ongeacht zijn of haar beperking – kunnen meedoen in de maatschappij.

Hoe maken we van Amsterdam een stad waarin iedereen kan meedoen? Met of zonder beperking? Daarvoor gaat de Gemeente Amsterdam de ‘Lokale Inclusie Agenda’ opstellen. En dat kunnen ze niet zonder de inbreng van zo veel mogelijk Amsterdammers. Daarom nodigen ze inwoners van Amsterdam uit om naar één van de bijeenkomsten in de stadsdelen te komen. Zodat ze met u in gesprek kunnen gaan over een toegankelijk Amsterdam voor iedereen!

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen?  De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in NederlandDe uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

We willen een schaduwrapportage die echt gevoed is door de praktijkervaringen van mensen. Daarom is het vertelpunt opnieuw geopend. En daarom is het belangrijk dat er veel nieuwe verhalen worden toegevoegd. Het VN comité waardeert zo’n werkwijze en is dan eerder bereid om scherpe aanbevelingen aan de overheid te geven.

Waarom dan onze haast? Waarom vragen we je om nú jouw ervaringen met ons te delen?

Dat heeft een aantal redenen.