Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Rekening houden met toekomstige gebruikers wanneer je een nieuwe product of dienst ontwikkelt. Of product of dienst zo ontwerpen dat het geen gebruikersgroepen uitsluit en geen aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn. Het klinkt logisch. Toch gebeurt dat nog veel te weinig. Dat is wel de gedachte achter ‘design for all’ (inclusief ontwerpen). Dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn je product te gebruiken.

Is jouw gemeente al aan de slag om een inclusieve gemeente te worden? Mét mensen om wie het gaat? Sluit dan aan bij het Manifest Iedereen doet mee! Inmiddels hebben al een aantal gemeenten aangegeven dat zij aan de slag zijn. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn we op zoek naar nog meer gemeenten die het manifest willen tekenen. Zodat we kunnen laten zien dat veel meer gemeenten willen dat iedereen mee kan doen.

Na de goedkeuring van VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft de Nederlandse regering plannen opgesteld voor de uitvoering hiervan. Deze plannen staan in het ‘programma Onbeperkt meedoen!’ Een programma dat op 14 juni 2018 feestelijk van start ging. En als doel heeft merkbaar minder drempels in het leven van mensen met een beperking.

Op vrijdag 26 april vond in Revalidatiecentrum De Hoogstraat een workshop plaats over het thema ‘seksuele ondersteuning aan mensen met een fysieke handicap’. Tijdens de workshop, georganiseerd door Jacqueline Kool (ambassadeur & mede initiatiefnemer van Disability Studies), Egbert Kruiver (seksuoloog) en Julia Bahner (onderzoeker), gingen experts, ervaringsdeskundigen en organisaties met elkaar in gesprek over het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking.