Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Het VN-verdrag gaat over meer dan (fysieke) toegankelijkheid. Daarom organiseren we tien verdiepingssessies waarin we in gesprek gaan over keuzevrijheid van mensen met een beperking, gelijke kansen, discriminatie op grond van handicap (validisme). De uitkomsten van deze verdiepingstoer nemen we mee in de uitvoering van het verdere project.  De eerste bijeenkomst was op 16 augustus in Someren. 

Op 15 mei is Xandra Koster begonnen als projectleider implementatie VN-verdrag handicap voor de Alliantie. Namens de Alliantie werkt zij aan de inzet van ervaringsdeskundigen bij gemeenten en overheden. Hierin zoekt ze nauwe samenwerking met de VNG en de brancheverenigingen.

Gemeenten en het bedrijfsleven zijn aan de slag met het VN-verdrag. Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht om een lokale inclusie agenda op te stellen en 25 gemeenten hebben zich aangemeld als “koplopergemeente” op een of meer terreinen van lokale inclusie.

De rijksoverheid, gemeenten en het bedrijfsleven gaan nu echt aan de slag met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. De inbreng van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar.