Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij keek het College naar…

Lees meer

Sinds oktober 2021 heeft Nederland een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR). De Nationaal Coördinator gaat aan de slag met een meerjarig nationaal programma tegen…

Lees meer

Op 8 maart, Wereldvrouwendag, organiseert Pakhuis de Zwijger samen met diverse andere organisaties het grote event FemTopia Internationale Vrouwendag 2022. FemTopia staat voor een samenleving…

Lees meer

Het Verwey-Jonker Instituut is op zoek naar mensen die slachtoffer zijn van geweld, misbruik of grensoverschrijdend gedrag en een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Het…

Lees meer

portret van een groepje ambtenaren
Hoe kunnen ambtenaren ervaringsdeskundigen betrekken bij het ontwikkelen van beleid en wetgeving? Het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde twee toolkits; een voor…

Lees meer

coverbeeld rapport Movisie
Gehandicapte mensen hebben dagelijks met vooroordelen, stigma en discriminatie te maken. Dit zijn vormen van validisme. Maar hoe kun je nou zorgen dat validisme vermindert?…

Lees meer