Digitale toegankelijkheid
Alle overheidssites zijn vanaf vandaag verplicht een toegankelijkheidsverklaring te hebben. In deze verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke…

Lees meer