Kom jij op voor de belangen van mensen met een handicap in jouw gemeente? En loop je wel eens tegen uitdagingen aan waar je niet…

Lees meer

Inclusieve en multiculturele samenleving- Alleen samen zijn we een samenleving
Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, wil onderzoeken op welke wijze de inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitrol van het…

Lees meer

Voor de themabijeenkomst “5 jaar VN-verdrag, waar staan we en hoe nu verder?” hebben we Pauline Gransier gevraagd om haar beeld van een inclusieve samenleving…

Lees meer

Inclusieve en multiculturele samenleving- Alleen samen zijn we een samenleving
Op 14 juli 2021 is het VN-verdrag Handicap precies vijf jaar van kracht. Veel mensen hebben er lang voor geknokt dat ook Nederland het VN-verdrag…

Lees meer

Het bijna vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland in werking trad. In vijftig artikelen bevestigt…

Lees meer

Digitale toegankelijkheid
In Nederland willen we dat  informatie en dienstverlening toegankelijk is voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om als ieder ander mee te…

Lees meer