Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid is op woensdag 29 juli gesloten. Daarnaast is het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid in verband met vakantie van 3 t/m 7 augustus gesloten. Op andere dagen is het Adviespunt bereikbaar op de normale openingstijden.

Vandaag is het precies 4 jaar geleden dat in Nederland het VN-verdrag inzake mensen met een beperking van kracht ging. Reden voor een feestje? Niet echt. Los van dat de positie van mensen met een beperking niet vooruit is gegaan maar zelfs achteruit, zijn veel mensen met een beperking tijdens COVID-19 in Nederland aan hun lot overgelaten. Daarom willen we vandaag specifiek kijken naar een van de 50 artikelen uit het verdrag: Artikel 11, risicovolle situaties en humanitaire noodsituaties.

Bescherming en veiligheid van personen met een handicap
“Artikel 11 van de CRPD bepaalt dat de staten die partij zijn alle mogelijke maatregelen moeten nemen om de bescherming en veiligheid van personen met een handicap te waarborgen bij de nationale reactie op risicosituaties en humanitaire noodsituaties. Dit omvat maatregelen op alle levensgebieden van personen met een handicap, inclusief de bescherming van hun toegang tot de hoogst haalbare gezondheidsstandaard zonder discriminatie, algemeen welzijn en preventie van infectieziekten, en maatregelen om bescherming te bieden tegen negatieve attitudes, isolatie en stigmatisering die zich midden in de crisis kunnen voordoen.”

Het is mooi om te zien dat de verschillende uitingen van Niets Over Ons Zonder Ons actief bijdragen aan bewustwording en discussie. Daar zijn ze immers ook voor bedoeld. En soms draagt het bij aan onze eigen bewustwording. Zo sprak Mari Sanders in de video over het Sociaal Model twee keer over “personen met autisme” in plaats van autistische personen.

Als reactie hierop ontvingen we de vraag waarom we voor deze formulering hebben gekozen. Naar aanleiding hiervan hebben we Anna gevaagd om een artikel te schrijven hoe er respectvol gesproken kan worden over autistische mensen. Op basis hiervan hebben we ook een kleine aanpassing in video gedaan.

Ieder(in) geeft twee webinars over het inclusief ontwerpen van (gemeente) websites. Deze webinars leren je denken vanuit de gebruiker met een beperking, en dat levert een website op die voor iedereen goed toegankelijk en bruikbaar is. Ben je werkzaam bij een (gemeentelijke) overheid en verantwoordelijk voor de website? Of ben je belangenbehartiger van mensen met een beperking of ervaringsdeskundige? Dan bieden deskundigen in deze webinars praktische tips en adviezen over het toegankelijke maken van jouw website. Meld je aan.