Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Handicap. Het advies met checklist is gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ieder(in) heeft in februari aan de Eerste Kamer gevraagd te wachten met stemming over het wetsvoorstel Wajong, zodat Eerste Kamerleden het advies van het College kunnen meenemen in hun afweging.

Harmonisatie van de Wajong
Het College ziet dat het kabinet veel maatregelen neemt, die elkaar in hoog tempo opvolgen en die mensen met een arbeidsbeperking raken; soms met nadelige gevolgen.

Zo behandelt de Eerste Kamer over een paar weken de wetswijziging voor de Wajong (harmonisatie Wajong). Over de gevolgen van de voorgenomen wijziging bestaat veel onzekerheid bij mensen met een arbeidsbeperking.

Het verbod om plastic rietjes af te schaffen lijkt een mooie stap naar een duurzame wereld, maar voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van plastic rietjes is het een ramp. Rietjes van andere materialen zijn niet gemaakt om gebruikt te worden door mensen met een beperking en zijn om diverse redenen vaak niet geschikt. Daarmee is de ban op plastic rietjes een verslechtering in de situatie van mensen met een beperking en dat mag niet, volgens het VN-verdrag Handicap.

Een uitzondering is niet de oplossing
Om rietjes via de huisarts en apotheek te verstrekken is niet de oplossing. ‘Dan worden we weer beperkt’, zegt Margriet van Kampenhout van Ieder(in). Zij weet ook als geen ander hoe hard de rietjes nodig zijn. ‘Doordat ik korte armen heb die ik nauwelijks omhoog kan brengen, heb ik een buigzaam rietje nodig om uit te drinken. Plastic werkt voor mij het best. Ik wil dat gewoon in de winkel kunnen blijven kopen en niet via een zorgconstructie.’

Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn. Ze werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. Gemeenten die samen met inwoners met een beperking serieus werken aan het weghalen van drempels (letterlijk en figuurlijk), kunnen het manifest Iedereen doet mee! ondertekenen. Xandra Koster, die zich al jaren inzet om de positie van mensen met een handicap te verbeteren, appt namens Niets Over Ons Zonder Ons en VNG met mensen die zich binnen deze gemeenten bezighouden met de Lokale Inclusie Agenda.

Gemeenten zijn, om te komen tot een goede implementatie van het VN-verdrag Handicap, verplicht om een Lokale Inclusie Agenda te maken. Hierin geven zij aan hoe lokaal invulling wordt gegeven aan het VN-verdrag Handicap. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgelopen jaar samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen de Handreiking Lokale Inclusie Agenda opgesteld. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk?

Om dit in kaart te brengen werden in samenwerking met het VNG-project Iedereen doet mee! bij een vijftal gemeenten pilots opgestart. In deze pilots werkten gemeenten en inwoners samen aan het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. De pilots waren er op gericht om antwoord te krijgen op verschillende vragen. Wat komen gemeenten en ervaringsdeskundigen tegen? Wat is nodig? En niet onbelangrijk wat levert het op?