Niets Over Ons Zonder Ons

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer dat gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken.

In opdracht van de Alliantie VN-verdrag Handicap heeft het Verwey-Jonker Instituut antwoorden gegeven op de veel gestelde vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Het VN-verdrag Handicap gaat over meer dan fysieke toegankelijkheid. Het aanpakken van vooroordelen en discriminatie van mensen met een beperking is minstens zo belangrijk. Pas dan verdwijnt de drempel naar werk, onderwijs en een sociaal circuit echt.

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met de Alliantie, gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda.