Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Waarom je ervaringen delen? Het mooist klinkende antwoord? Omdat de Verenigde Naties je erom vraagt. Jij kan zelf het beste aangeven in hoeverre je vindt dat je dezelfde behandeling krijgt als ieder ander. Daar heb je namelijk recht op – dat heeft de Nederlandse overheid met het tekenen van het verdrag in 2016 zélf erkend.

Kortom, alle redenen om jouw ervaringen te delen. Want je helpt niet alleen om je eigen rechten te versterken, maar ook die van alle andere Nederlanders in dezelfde situatie.

Deel hier jouw ervaring

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen?  De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in Nederland. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

Willen we dat mensen hun leven naar eigen inzicht kunnen leiden en volledig kunnen meedoen, dan moeten we ervoor zorgen dat er minder drempels zijn. Maar ook zorgen voor meer bewustwording, wederzijds begrip in dialoog.

Op 8 juli organiseert de Alliantie voor het VN verdrag handicap een groepsinterview met (mantelzorgers van) ouderen met een beperking. Wat zijn voor hen de grootste belemmeringen voor een goed leven? In hoeverre lukt het om mee te blijven doen in de samenleving? De uitkomsten worden gebruikt voor de rapportage aan het VN comité.