Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen?  De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in NederlandDe uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

We willen een schaduwrapportage die echt gevoed is door de praktijkervaringen van mensen. Daarom is het vertelpunt opnieuw geopend. En daarom is het belangrijk dat er veel nieuwe verhalen worden toegevoegd. Het VN comité waardeert zo’n werkwijze en is dan eerder bereid om scherpe aanbevelingen aan de overheid te geven.

Waarom dan onze haast? Waarom vragen we je om nú jouw ervaringen met ons te delen?

Dat heeft een aantal redenen.

Worden jouw rechten in de praktijk gewaarborgd? Om die vraag te beantwoorden, moet je natuurlijk eerst weten welke rechten je eigenlijk hebt. Dat zijn er misschien wel meer dan je denkt. In 2016 is door de Nederlandse overheid het VN-verdrag Handicap officieel bekrachtigd. Met het tekenen van deze overeenkomst, heeft de Nederlandse overheid toegezegd de positie van mensen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren. In het verdrag staan verschillende rechten die gewaarborgd en bevorderd moeten worden.

Laat van je horen en vertel of jij dezelfde behandeling als ieder ander krijgt

Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn. Ze werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. Al 25 gemeenten zijn koploper. Dit jaar tekenen meer gemeenten het Manifest Iedereen doet mee! Pauline Gransier, die zich al jaren inzet om de positie van mensen met een handicap te verbeteren, appt namens de VNG en Niets Over Ons Zonder Ons met mensen die zich binnen deze gemeenten bezighouden met de Lokale Inclusie Agenda.