Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Nieuwe cyclus intervisiebijeenkomsten

Kom jij op voor de belangen van mensen met een handicap in jouw gemeente? En loop je wel eens tegen uitdagingen aan waar je niet direct een oplossing voor weet? Of zie je dat telkens hetzelfde probleem weer de kop op steekt? Dan zijn deze intervisie bijeenkomsten voor ervaringsdeskundigen interessant voor jou!
Door heel Nederland zijn ervaringsdeskundigen actief. We kunnen veel van elkaar leren. De Alliantie VN-Verdrag Handicap organiseert daarom een serie online intervisie bijeenkomsten.

Wat is intervisie?
Intervisie is een gesprek tussen 5-8 ervaringsdeskundigen. In iedere bijeenkomst wordt één praktijkcasus besproken die is ingebracht door één van de deelnemers. Samen gaan jullie onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het probleem in de casus te tackelen. Een gespreksbegeleider zorgt dat iedereen aan bod komt. Daarnaast bieden we in het plenaire gedeelte extra verdieping op een specifiek thema.

Waarom zou je meedoen?
• Je krijgt de mogelijkheid om de uitdagingen waar jij tegenaan loopt in de belangenbehartiging bij de gemeente, te bespreken met andere ervaringsdeskundigen.
• Je wordt uitgedaagd om samen te reflecteren op een bepaald probleem en ook kritisch te kijken naar je eigen houding en inbreng.
• Je krijgt praktisch advies van andere ervaringsdeskundigen
• Je leert nieuwe mensen kennen, je netwerk wordt groter.
• Je kunt je eigen kennis en ervaring delen met anderen. Daar leer je zelf ook veel van.
• Je ontvangt extra thematische achtergrondinformatie die toegespitst is op jouw interesses.

Voor wie zijn de intervisie bijeenkomsten bedoeld?
Voor ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor het VN-verdrag. Je hebt al ervaring met belangenbehartiging en basiskennis van het VN-verdrag.

Heb je nog geen ervaring op het gebied van belangenbehartiging en ook nog geen kennis op het gebied van het VN-verdrag Handicap? Volg dan eerst de basistraining. Hierin leer je meer over de achtergrond van het VN-verdrag en over het VN-verdrag in de praktijk. De training bestaat uit twee online bijeenkomsten: https://nietsoveronszonderons.nl/wat-doen-we/trainingen/

Maak een keuze uit een of meerdere intervisie bijeenkomsten:

• Samen Sterk. Hoe organiseer je jezelf als lokaal platform op 28 oktober (13:00-15:00)
Hoe organiseer je je lokaal als ervaringsdeskundige om te zorgen dat de gemeente meer werk maakt van inclusie? En hoe bereik je andere ervaringsdeskundigen in jouw gemeente? Voor deze intervisie bijeenkomst selecteren we casussen die aansluiten op dit thema.
• Over schotten heen kijken op 18 november (19:00-21:00)
Hoe zorg je ervoor dat de gemeente aan inclusie werkt in alle domeinen? Voor deze intervisie bijeenkomst selecteren we casussen die aansluiten op dit thema.
• Participatiewet op 26 november (13:00-15:00)
Ben jij als belangenbehartiger bezig met hoe de gemeente de participatiewet uitvoert? In deze bijeenkomst bespreken we casussen die met dit onderwerp te maken hebben.

Aanmelding
Je kan je aanmelden door je online in te schrijven via de volgende link. In het aanvraagformulier kun je aangeven welk probleem/uitdaging jij als casus in zou willen brengen en waar je graag advies van anderen over zou willen ontvangen. Als jouw vraag wordt geselecteerd dan neemt de gespreksleider van tevoren even contact met je op om de details verder te bespreken. Heb je geen vraag, maar wil je wel meedoen, dan kan dat uiteraard ook! Het is mogelijk om je voor één bijeenkomst aan te melden, maar ook voor meerdere bijeenkomsten.