Stigma en discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking verminderen

Na de publicaties ‘Hoe ga je vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen’ en ‘Vooroordelen over mensen met een lichamelijke beperking’, komt Movisie met het rapport ‘Stigma en discriminatie verminderen bij een verstandelijke beperking’.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben op veel verschillende manieren te maken met stigma, uitsluiting en discriminatie. Vaak komt het omdat mensen zonder beperking zich niet goed in hen kunnen inleven. Movisie geeft 5 tips om validisme tegen mensen met een verstandelijke beperking te voorkomen. Validisme betekent discriminatie van mensen met een beperking.

Dit zijn de tips van Movisie:

  • Tip 1 – Positieve ontmoetingen met mensen met een verstandelijke beperking
  • Tip 2 – Ontmoetingen via de media
  • Tip 3 – Denkbeeldig contact
  • Tip 4 – Duidelijke sociale normen stellen
  • Tip 5 – Kennis verbreden over verstandelijke beperkingen

Meer over deze tips en het rapport ‘Stigma en discriminatie bij een verstandelijke beperking verminderen’ lees je op de website van Movisie.