Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Dit jaar is Leeuwarden Culturele Europese hoofdstad. Veel evenementen die in het kader van dit jaar georganiseerd zijn, zijn toegankelijk gemaakt. Dat is mooi. Nog mooier is dat Leeuwarden ook na 2018 een toegankelijke en inclusieve stad wil blijven. Hilde Snippe van Werkgroep Toegankelijk Leeuwarden: “Het is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met de mensen om wie het gaat.”

Eind november spraken ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties van mensen met een beperking, medewerkers van de gemeente Leeuwarden en zorgaanbieders over het toegankelijk en inclusief maken van Leeuwarden. Op de bijeenkomst is met name gesproken over het opstellen van de Lokale inclusie agenda. Er waren ook meerdere ervaringsdeskundigen aanwezig. Hun bijdragen werden als leerzaam en inspirerend ervaren.

‘Met ons’ als uitgangspunt

Leeuwarden heeft bij de organisatie van de activiteiten in het kader van Culturele Europese hoofdstad ook al nauw samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Samen met de werkgroep Toegankelijk Leeuwarden, Hoor Friesland, Talant en de gemeente zette de organisatie van Leeuwarden-Fryslân een programma op dat ook toegankelijk was voor mensen met een beperking. Programmamaker Meinke Noordam zegt hierover: “Niet ‘over ons’, maar ‘met ons’ was een belangrijk uitgangspunt.”

Wethouder chef-kok

Aan het einde van de startbijeenkomst overviel VN-ambassadeur Pieter Licht de wethouder Herwil van Gelder. Hij benoemde de wethouder spontaan tot chef-kok van het nieuwe restaurant ‘Leeuwarden Inclusief’ en overhandigde hem hiervoor handige recepten. De recepten zijn een creatieve vertaling van de artikelen uit het VN-verdrag in een eenvoudige en praktische vorm.

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad met unanieme stemmen een motie aangenomen over het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Wethouder Herwil van Gelder over het opstellen van de Lokale inclusie agenda: “De gemeenteraad is er intensief mee bezig. Deze middag geeft inspiratie.”

Begin 2019 krijgt de startbijeenkomst van de gemeente Leeuwarden een vervolg. Uiteraard wederom met ervaringsdeskundigen.