De Verenigde Naties hebben in 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Het VN-verdrag Handicap gaat over gelijke rechten voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Het VN-verdrag Handicap is in 2016 ook in Nederland van kracht geworden.