In het VN-verdrag Handicap zijn afspraken gemaakt over mensenrechten van mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierbij draait het om de beleving van mensen met een beperking zelf. Daarom heeft de Alliantie VN-verdrag Handicap het voortouw genomen voor deze schaduw-rapportage. In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal, ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting. De rapportage wordt in 2020 aangeboden aan het VN-comité in Genève.


List of Issues 2022
Het VN-comité heeft de Nederlandse overheid een lijst met vragen gestuurd over de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Meer over de achtergrond van deze vragen en de rode draden erin, lees je in ons nieuwsbericht van 2 mei 2022.

Download List of Issues:
List of Issues 2022 – Vragen VN-comité aan Nederlandse overheid n.a.v. schaduwrapportage – Engelse versie (docx – 71 KB)
Nederlandse vertaling List of Issues 2022 (pdf – 179 KB)

Update 2022 Schaduwrapportage 2019 – Engelse versie
De schaduwrapportage van 2019 is in het Engels vertaald en aangepast aan de rapportagevereisten die het VN-comité stelt. Bij deze vertaling is een update gedaan met een aantal actualiteiten. Zo staat de erkenning van de Nederlandse Gebaren Taal er nu in. Ook is de impact van de Covidmaatregelen meegenomen in de rapportage.

Download update schaduwrapportage met bijlagen (in het Engels):
Netherlands Disabled Persons’ Organizations Report on the CRPD in the Netherlands (pdf – 839 KB)
Netherlands DPO CRPD Annex I – Suggested questions for List of Issues (pdf – 147 KB)
Netherlands DPO CRPD Annex II – Consultation PWDs via Alliantie Questions for NGO report on CRPD implementation (pdf – 999 KB)
Netherlands DPO CRPD Annex III – Quotes from consultations via UN Reporting Point and Alliantie Questionnaire (pdf – 202 KB)