In het VN-verdrag Handicap zijn afspraken gemaakt over mensenrechten van mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierbij draait het om de beleving van mensen met een beperking zelf. Daarom heeft de Alliantie VN-verdrag Handicap het voortouw genomen voor deze schaduw-rapportage. In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal, ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting. De rapportage wordt in 2020 aangeboden aan het VN-comité in Genève.