Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap hebben gemeenten er een belangrijke maatschappelijke opdracht bij gekregen: zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen. Hiervoor moeten ze een plan opstellen waarin ze duidelijk maken wat zij voor mensen met een beperking gaan doen. De Lokale Inclusie Agenda. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om deze agenda te ontwikkelen mét inwoners met een beperking.
  • Een sterke start: handreiking Lokale Inclusie Agenda in de praktijk (word)
  • Inspiratiedossier lokale inclusie agenda (word)
  • Vragen en antwoorden inzetten van ervaringsdeskundigheid (word)