Inleiding

In 2016 heeft de Nederlandse overheid het VN-verdrag inzake mensen met een beperking (VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Dat betekent dat de overheid de verplichtingen zijn aangegaan die worden benoemd in het VN-verdrag. Deze verplichtingen gaan bijvoorbeeld over wonen, leven, onderwijs, en de toegankelijkheid van informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte. Veel onderwerpen dus waar de gemeente (mede) verantwoordelijk voor is.

Als lokale politicus kun je veel doen om te zorgen dat je gemeente mensen met een beperking meeneemt in het lokale beleid en dat je gemeente inclusie nastreeft. Begin in ieder geval met je eigen afdeling. Betrek mensen met diverse beperkingen bij je partij. Praat met hen en vraag waar ze tegenaan lopen. Vraag de mening van mensen met een beperking wanneer belangrijke dossiers op de agenda staan. Niet alleen als het over zorg gaat, maar ook (vooral) bij de omgevingsvisie, parkeerbeleid, of onderwijs. Eigenlijk heeft het VN-verdrag handicap betrekking op alle domeinen en dossiers.

Om lokale politici te ondersteunen bij de implementatie of toepassing van het VN-Verdrag Handicap hebben we relevante informatie en interessante links samengevoegd op deze pagina.

Het VN-verdrag Handicap is een mensenrechtenverdrag. Mensenrechten zijn er voor iedereen. De Verenigde Naties hebben verdragen gemaakt om te zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk van die rechten kunnen genieten. Het VN-verdrag Handicap is opgesteld omdat mensen met een beperking onvoldoende konden genieten van de mensenrechten die er zijn.

Mensen met een beperking zijn overal ter wereld erg achtergesteld en worden gediscrimineerd. Nederland vormt daarop beslist geen uitzondering. Helaas denken we dat we het in Nederland juist heel goed doen met betrekking tot gehandicapte mensen en dat staat verandering in de weg.

Wat is het VN-verdrag Handicap?

In een animatie van 2 minuten wordt de basis aan je uitgelegd.

Meteen na de ratificatie van het VN-verdrag is de Wet Gelijke Behandeling aangepast om te zorgen dat mensen met een beperking niet gediscrimineerd worden. Hoe zit dat? Deze animatie legt het in 2 minuten uit.

Bij het ontwikkelen van beleid moet volgens het VN-verdrag handicap altijd rekening gehouden worden met mensen met een beperking. hoe zit dat? In 2 minuten leer je meer:

In december 2019 heeft de Alliantie VN-verdrag een rapport uitgebracht over de huidige stand van zaken in Nederland met betrekking tot mensen met een beperking. Deze wordt samen met de rapportage van onze overheid in 2021 besproken bij de Verenigde Naties. Dit rapport geeft in duidelijke bewoordingen weer waar het mis gaat. Aan het einde van elk hoofdstuk staan concrete aanbevelingen waar je als politicus inspiratie uit kunt halen voor moties.

NGO rapportage

Andere gemeenten zijn ook bezig met de implementatie van het VN-verdrag. Laat je inspireren via onderstaande links.

Xandra appt met Elvira Schepers van gemeente Winterswijk
Xandra appt met Lianne van de gemeente Waalre

Hoe communiceer je toegankelijk via Social Media?

Als lokale politicus en lokale politieke partij maak je natuurlijk veelvuldig gebruik van social media. En omdat iedere burger belangrijk is, wil je dat je social media–uitingen toegankelijk zijn voor iedereen. Maar hoe doe je dat nou? We hebben een helder artikel voor je, met eenvoudige tips.

Informatie over het VN-verdrag Handicap van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Leuk, dat we wat moeten met het VN-verdrag, maar wat kan de gemeente nou precies doen? De VNG maakte een handleiding: LIA handleiding.

Het VN-verdrag uitvoeren is écht belangrijk. Het is niet alleen maar belangrijk omdat het moet, maar ook (of vooral) omdat we een samenleving willen zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen gelijke kansen heeft en op dezelfde manier gewaardeerd wordt. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden ook je collega’s. Kijk maar: Video Hoeksche Waard 

Inclusie in het coalitie akkoord. Lees hier hoe je inclusie onderdeel kan laten uitmaken van het coalitie alloord in jouw gemeente.

En voor iedereen die zich nog verder wil verdiepen heeft de VNG een heel mooi overzicht gemaakt met allemaal interessante links. Misschien staan daar wel antwoorden op vragen die je nog hebt.

Meer weten over de achtergronden van het VN-verdrag?

Wil je je meer weten de achtergrond en de filosofie van het VN-verdrag? Kijk dan naar onze informatie over het “sociaal model”. Dit gaat over hoe we kijken naar mensen met een beperking. Zijn het mensen die “stuk” zijn, of is het vooral de samenleving die hen belemmert om volwaardig te kunnen participeren? In onderstaande video wordt in enkele minuten het verschil tussen die beide visies goed uitgelegd. En die uitleg is belangrijk om anders te leren kijken naar mensen met een beperking en het stigma te doorbreken.

Wil je je in deze theorie verder verdiepen, dan vind je dit webinar vast interessant!

Webinar sociaal model

Als je liever leest, dan hebben we een artikel voor je die wat dieper ingaat op de verschillende modellen van handicap. Dat artikel vind je, samen met diverse video’s en materialen over het sociaalmodel op onze website.