Aan de slag met de Lokale Inclusie Agenda

Gemeenten hebben er een belangrijke maatschappelijke opdracht bij gekregen: zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen. Ze moeten een plan opstellen waarin ze duidelijk maken wat zij voor mensen met een beperking gaan doen. De Lokale Inclusie Agenda. In deze agenda moet staan hoe de gemeente het VN-verdrag lokaal gaat uitvoeren. Gemeenten moeten duidelijk omschrijven welke verbeteringen en doelen ze gaan realiseren, en daarbij aangeven binnen welke termijn dat gaat gebeuren. In het plan moeten de onderwerpen onderwijs, werk, inkomen, vervoer, wonen en leven een plek krijgen.

Niets over ons zonder ons

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de agenda te ontwikkelen mét inwoners met een beperking. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid moet onderdeel zijn van al het beleid rondom het VN-Verdrag. Hierbij moet het principe ‘Niets over ons zonder ons’ worden toegepast, bijvoorbeeld met de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen tegen een passende beloning.

Hoe kan je ermee aan de slag?

Burgers, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en leden van adviesraden kunnen gemeenten aanspreken op de activiteiten, voortgang en verplichtingen uit het VN-Verdrag. Wil je ook aan de slag in jouw gemeente met lokale inclusie? Deze handreiking biedt een mooie start. Heb je vragen over bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigheid bij het maken van een inclusie agenda dan kan je contact opnemen met het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid via 085 400 04 60 of VNproject@iederin.nl.