Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

In opdracht van de Alliantie VN-verdrag Handicap heeft het Verwey-Jonker Instituut antwoorden gegeven op de veel gestelde vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Deze vragen en antwoorden zijn uitgewerkt in drie verschillende thema’s:

  1. Wat is ervaringsdeskundigheid
  2. Beloningsbeleid
  3. Ondersteuningspunt voor informatie en samenbrengen vraag en aanbod

Om deze vragen boven tafel te krijgen en de antwoorden te vinden zijn zowel vragers als aanbieders van ervaringsdeskundigheid betrokken in het onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld gemeentes, maar ook het MKB, op zoek naar mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de organisatie, voor advies en voor het ontwikkelen van beleid. Aan de andere kant zoeken belangenorganisaties naar mogelijkheden om de waarde van ervaringsdeskundigheid zichtbaar te maken en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daarnaast proberen zij waarborgen te ontwikkelen voor een goede samenwerking met ervaringsdeskundigen.

De komende jaren zullen vragen en discussies rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid, een passend beloningsbeleid en waarborging van kwaliteit, zich in de praktijk verder uitkristalliseren.

De bevindingen uit het rapport komen in de kennisbank van het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid die voor de zomer op deze website komt. De Alliantie vult deze kennisbank steeds verder aan naar aanleiding van vragen van mensen die met ervaringsdeskundigheid aan de gang gaan.

Lees hier het rapport.
In het hoofddocument is op alle vragen een kort en bondig antwoord geformuleerd. In de bijlage 1 worden de  uitgebreidere antwoorden weergegeven.