Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Op dinsdagavond 9 april vond in het Stadskantoor de 2e bijeenkomst plaats om de ‘Agenda Bredase Toegankelijkheid’ vorm te geven. De bijeenkomst is een direct gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Hierdoor is de gemeente verplicht om in plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Breda is een van de 25 koplopergemeenten die voorop lopen bij het invoeren van het VN-Verdrag Handicap. En in lijn met het verdrag staan de ervaringen van ervaringsdeskundigen centraal bij hun aanpak.
De bijeenkomst startte met de vraag aan de deelnemers om honderd euro te verdelen over achttien onderwerpen rondom de thema’s uitgaan, de stad in en elkaar verstaan. Waarna advieswerkgroepjes aan de slag gingen om de thema’s verder uit te werken. Hierbij werden vragen beantwoord zoals: wat moet er bij het thema worden verbeterd? Wat levert die verbetering op? En wat zou jij zelf al kunnen doen? Op basis van de gesprekken werd vervolgens een advies geformuleerd voor de gemeente. De avond werd afgesloten door wethouder Miriam Haagh die benadrukte hoe goed het is om met elkaar keuzes te maken zodat een agenda ontstaat die gedragen wordt door ervaringsdeskundigen maar ook door aanwezige belangenorganisaties, ondernemers en de gemeente. Als afsluiting zal op dinsdag 2 juli nog een evaluatiebijeenkomst plaatsvinden.

De bijeenkomsten zijn een initiatief van het VNG-project Iedereen doet mee! en het Alliantie VN-verdrag Handicap-project Niets Over Ons Zonder Ons.