Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Worden jouw rechten in de praktijk gewaarborgd? Om die vraag te beantwoorden, moet je natuurlijk eerst weten welke rechten je eigenlijk hebt. Dat zijn er misschien wel meer dan je denkt. In 2016 is door de Nederlandse overheid het VN-verdrag Handicap officieel bekrachtigd. Met het tekenen van deze overeenkomst, heeft de Nederlandse overheid toegezegd de positie van mensen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren. In het verdrag staan verschillende rechten die gewaarborgd en bevorderd moeten worden.

Laat van je horen en vertel of jij dezelfde behandeling als ieder ander krijgt

Zo is er het recht op gelijke behandeling: je mag op geen enkele manier gediscrimineerd worden op grond van je handicap. Ook moet de overheid gelijkheid bevorderen en discriminatie uitbannen, door redelijke aanpassingen ten gunste van mensen met een handicap te verplichten.

Je hebt recht op gelijke toegang tot gebouwen, wegen, scholen, medische voorzieningen, werkplekken, informatie, communicatie- en nooddiensten en meer. De overheid moet er dus voor zorgen dat je met een handicap zelfstandig kunt leven en volledig kunt meedoen.

Mensen met een handicap hebben het recht op eigen regie en participatie. De overheid moet doeltreffende, passende maatregelen nemen om te zorgen dat je volledig aan de maatschappij kunt meedoen en zelf kunt kiezen waar en met wie je leeft.

Ook moet je zelf de keuze hebben hoe en wanneer je je verplaatst, tegen een betaalbare prijs. Dit is het recht op mobiliteit: als het gaat om de persoonlijke mobiliteit van mensen met een handicap, moet de overheid met effectieve maatregelen de grootst mogelijke zelfstandigheid waarborgen.

Maar hoewel deze en nog veel meer rechten zijn vastgelegd in het VN-verdrag Handicap, is dat geen garantie dat ze ook in de praktijk gewaarborgd worden. Om onze overheid kritisch te bevragen, willen de VN daarom van jou horen wat jouw ervaringen zijn. Vertel daarom hier in welke mate je vindt dat je werkelijk dezelfde behandeling als ieder ander krijgt. Wij zullen je ervaring geanonimiseerd verwerken in onze rapportage aan de VN!

Meer informatie over het verdrag en de rechten die daarin beschreven zijn, kun je lezen op de website van Gewoon Gelijk.