Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Gemeenten hebben veel verantwoordelijkheden op het gebied van het VN-Verdrag Handicap. Een aspect daarvan is het goede voorbeeld geven door zelf een inclusieve organisatie te zijn. Op donderdag 17 oktober publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de inspiratiebundel ‘Inclusief werkgeverschap’, een bundel volop tips en ervaringen van gemeenten en werknemers.

Met deze inspiratiebundel willen VNG gemeenten stimuleren en motiveren om meer mensen met een beperking aan te nemen. Het is de tweede in de reeks ‘Het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente’ en bestaat uit verhalen, filmpjes, tips en tools. Alle inspiratie komt van gemeenten en ambtenaren die weten hoe dat is: werken in een inclusieve organisatie. In de reeks inspiratiebundels komen verschillende onderwerpen uit de handreiking Lokale Inclusie Agenda aan bod.

Gemeenten willen van elkaar leren
Op donderdag 17 oktober overhandigden Faysal en Iris – twee ambtenaren van gemeente Utrecht en geïnterviewd voor de bundel – de inspiratiebundel aan hun wethouder Linda Voortman en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. De gemeente Utrecht werkt er actief aan een inclusieve organisatie te zijn, waar alle werknemers met plezier werken. Linda Voortman gaf aan graag met andere gemeenten uit te wisselen en van elkaar te leren op dit onderwerp. De bijeenkomst was daar een geslaagde eerste opzet daarvoor. In gesprek met de aanwezigen kwam al enkele tips naar voren, zoals het opnemen van uitnodigende teksten in vacatures.

1000 stageplekken er bij
Ook minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink is erg blij met alle aandacht die er momenteel is voor mensen met een beperking. En specifiek voor hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hij geeft aan dat het vaak al tijdens de opleiding mis gaat, met het vinden van een stageplaats. Daarom zet hij zich er voor in dat er 1000 stageplekken komen voor studenten met een beperking. Eén gemeente bood spontaan aan om hier invulling aan te geven.

Gewoon doen
Uit alle interviews en ook weer tijdens de bijeenkomst blijkt dat de beste manier om een inclusief werkgever te worden is: gewoon beginnen. Zo lang je open en eerlijk blijft communiceren, is er altijd ruimte om te leren.

‘Ik zou andere leidinggevenden en andere gemeenten mee willen geven dat het uiteindelijk een kwestie van doen is. Betrek het team bij wat je doet, zorg voor voldoende begeleiding en waag de sprong.’ – Pascal van der Bol, gemeente Utrecht

Kijken naar talenten
Nik van Hoogstraten zet zich in voor een inclusieve samenleving. Hij vertelde tijdens de lancering van de inspiratiebundel over zijn leven met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en strijd om gewoon mee te kunnen doen in een samenleving waar we in eerste instantie naar beperkingen kijken in plaats van naar de talenten. Met zijn Stichting Raket werkt hij aan positieve beeldvorming en het samenbrengen van mensen met een beperking en werkgevers. Sinds 2018 werkt hij ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zet hij daar inclusie op de agenda.

Meer informatie:
Inspiratiebundel Inclusief werkgeverschap
Stichting Raket
Nik van Hoogstraten
Iedereen doet mee!